M.Kemal ATATÜRK
"Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez."
Molierac
"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime, ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda küçüklerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemlisinden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. "
Leadri
"Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir."

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕССУ РАЗВОДА В ТУРЦИИ ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕССУ РАЗВОДА В ТУРЦИИ ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ

                                                                  Адвокат Абдуллах Селим БАБАОГЛУ

 

1)   Сколько видов бракоразводных процессов существует по турецким законам?

Есть два вида бракоразводных процессов по турецким законам: спорный бракоразводный процесс и неоспариваемый процесс.

2)  Как долго длится процесс развода в Турции?

Неоспариваемый процесс продолжается недолго. Иногда можно развестись за неделю.

Спорный бракоразводный процесс продолжается в среднем два года.

3)  Какие условия у неоспариваемого бракоразводного процесса?

a)  После брака должен пройти год.

b)  Один из супругов может подать на развод, или супруги вместе могут обратиться в суд.

c)   Во время слушания оба супруга должны присутствовать в зале суда.

d) Супруги должны отправить соглашение о разделе движимого и недвижимого имущества, права на опеку над детьми.

 

4)  Если после брака не прошло года, есть ли у спругов право спорного бракоразводного процесса?

Супруги могут обратиться в суд для спорного бракоразводного процесса даже после одного дня в браке.

5)  Можно ли выезжать за границу с ребёнком после развода?

Если  у вас право на опеку над детьми, то вам можно выезжать с детьми. И если даже ваш муж или жена не даёт разрешение, то это не мешает вам выезжать за границу с детьми.

6)  По турецким законам есть право совместной опеки мужа и жены над детьми?

По турецким законам раньше не было право совместной опеки мужа и жены над детьми. Но сейчас такое право есть.

Супруг, у которого нет права опеки над ребёнком,  не имеет права совершать какие-либо юридические действия по отношению к ребёнку.

Ниже приведены некоторых личных основания для развода по турецким законам:

1.     Прелюбодеяние

2.   Посягательство на жизнь человека

Если один из супруга пытается покончить с другом супругом, то это является основанием для развода.

3.   Жестокое обращение или унижение

Супруги должны ласково обращаться друг с другом.

4.   Совершение преступления

Если один из супругов совершает преступление, то у другого супруга есть право обратиться в суд за разводом.

5.    Аморальная жизнь

Сознательный уход из семьи

6.   Психическое заболевание

 

 

Коммуникация:

Twitter: @selimbabaoglu

Facebook: https://m.facebook.com/babaogluhukuk/

 

Адрес Вебсайта: www.babaogluhukuk.com

 

Bu makale daha önce :(hukuksokagi.com)  da yayınlanmıştır.