M.Kemal ATATÜRK
"Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez."
Molierac
"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime, ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda küçüklerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemlisinden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. "
Leadri
"Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir."

AVUKATLARIMIZ  Avukat :   Abdullah Selim BABAOĞLU
  Lisans :   İstanbul Üniversitesi
  Yüksek Lisans :   İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku
  Yabancı Diller :   İngilizce ve Rusça
  Kayıtlı Olduğu Baro :   İstanbul Barosu
  Baro Sicil No :   42345

Av. Abdullah Selim BABAOĞLU  - Yayınlanmış Makaleler


► Legal Hukuk Dergisi: Cilt:13 ,Sayı:147  Yıl:2015

İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri ile Açılan Davalarda Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri Yönünden Davanın İdare Mahkemelerinde mi Yoksa Adli Mahkemelerde mi Görülmesi Gerektiği Hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının İncelenmesi


► Terazi Aylık Hukuk Dergisi Yıl: 10 Sayı: 112, Aralık 2015

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Bakımından Yürütmenin Durdurulması Kararının Eleştirisi


► Kitap ve Hikmet Dergisi: Sayı:12 (Ocak-Mart) Yıl: 2016

Boşanmada Ekonomik Şiddet Unsuru


► Kitap ve Hikmet Dergisi: Sayı:13 Yıl: 2016

Boşanmaya Bağlı Manevi Tazminat


► İstanbul Barosu Dergisi: Mart - Nisan 2015, Cilt: 89 · Sayı: 2015/2

İptal Davalarında Subjektif Dava Ehliyetine Dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararının İncelenmesi


► İstanbul Barosu Dergisi:Kasım-Aralık 2015, Cilt: 89 · Sayı: 2015/6

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesindeki Görevi Gereği Hastayı Ücretsiz Ameliyat Etmek Zorunda Olan Doktorun Ameliyat
Karşılığı Para Almasının Rüşvet, İrtikâp Ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Hangisini Oluşturacağı  Avukat :   Gökhan UĞUR
  Lisans :   İstanbul Üniversitesi
  Yüksek Lisans :   Yok
  Yabancı Diller :   İngilizce
  Kayıtlı Olduğu Baro :   İstanbul Barosu
  Baro Sicil No :   43716
 
 


İCRA KATİPLERİMİZ


  İcra Katibi :  

Yasin Doğukan YAPRAKLI

     
 
 


  İcra Katibi :  

Emrehan TOÇOĞLU