M.Kemal ATATÜRK
"Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez."
Molierac
"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime, ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda küçüklerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemlisinden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. "
Leadri
"Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir."

 VERGİ HUKUKU


VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR; 

► ÖDEME EMRİNİ İPTAL DAVALARI 

► GELİR VERGİSİ İHTİLAFLARI VE BUNLAR İLE İLGİLİ İPTAL DAVALARI 

KURUMLAR VERGİSİ İHTİLAFLARI VE BUNLAR İLE İLGİLİ İPTAL DAVALARI

KDV İHTİLAFLARI VE BUNLAR İLE İLGİLİ İPTAL DAVALARI

VERGİ MEVZUATINDAN DOĞAN DİĞER DAVALAR