M.Kemal ATATÜRK
"Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez."
Molierac
"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime, ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda küçüklerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemlisinden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. "
Leadri
"Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir."

 AİLE HUKUKU


AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN’DAN DOĞAN DAVALAR

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ, TANINMASI

 NESEBİN REDDİ, DÜZELTİLMESİ, BABALIK DAVALARI

İSİM VE YAŞ DÜZELTME

KAZAİ RÜŞT DAVALARI

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

EŞYA TESPİTİ VE AYRILMASI

BOŞANMA

NAFAKA

TAZMİNAT

VELAYET

VESAYET

► EVLAT EDİNME

► AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN DİĞER DAVALAR